Nam quan hệ đồng tính nhiễm HIV tăng gấp ba trong 11 năm ở Việt Nam

Tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm nam quan hệ đồng tính (MSM) tăng gấp ba kể từ năm 2011 đến nay, chiếm khoảng 42,3% số bệnh nhân mới phát hiện 8 tháng đầu năm nay.