Ba tháng đi chống dịch của Hoa hậu H'Hen Niê

Hoa hậu H'Hen Niê cùng nhiều tình nguyện viên vác gạo, bán nông sản, đem lương thực, nhu yếu phẩm cho người nghèo... ba tháng qua.