Số lượng phim hài Tết 2021 thị trường phía Bắc tăng đột biến

Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng thị trường phim hài Tết 2021 phía Bắc vẫn không hề ảm đạm. Thậm chí, số lượng phim hài tết còn nhiều gấp mấy lần những năm trước.