Huy Khánh hận tình vì hợp đồng yêu đương của Hoàng mập

Tiếp sau “Nhà ông Hoàng có ma”, “Nhà ông Hoàng có vàng” và “Vực thẩm chiều trôi”, bộ ba Hoàng Mập (đạo diễn) - Cư Huế (DOP) - Phan Ngọc Liên (biên kịch) lại có “Hợp đồng yêu đương”.