Giới điện ảnh Việt Nam đề xuất bỏ kiểm duyệt phim

Nhiều đạo diễn đề xuất thay Hội đồng duyệt phim bằng Hội đồng đạo đức điện ảnh, phân loại tác phẩm theo độ tuổi chứ không cấm ra rạp.