Doanh thu phim Việt vượt 1.000 tỷ đồng trong chưa hết nửa đầu năm 2023

Chưa đầy nửa năm 2023, tổng doanh thu phòng vé phim Việt 2023 đã lên tới 1.000 tỷ đồng. Thành tích này nhờ sự đóng góp lớn của “Nhà bà Nữ”, “Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh".