Nhóm Westlife lưu diễn ở TP.HCM

Nhóm nhạc Westlife thông báo trở lại Việt Nam sau 12 năm với tour The Wild Dreams, diễn ở TP.HCM vào ngày 22/11. Vé được mở bán ngày 26/9.