Nhiều MV nhạc Việt đầu tư lớn nhưng gây thất vọng

Hiện tại, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, có sự đầu tư về nhiều mặt, nhưng vẫn thất bại vì thiếu đột phá và rập khuôn, đạo nhái ý tưởng, ca từ nhảm nhí…