Xác thực sinh trắc học có thể bị đánh lừa bằng ảnh tĩnh

Thử nghiệm một số app ngân hàng tại Việt Nam cho thấy hệ thống xác thực bị đánh lừa bởi ảnh tĩnh, thay vì khuôn mặt thật của người dùng.