Britney Spears bị cha theo dõi điện thoại, lịch sử duyệt web

Ông Jamie Spears - cha Britney Spears, bị cáo buộc tìm mọi cách can thiệp đời sống riêng tư, bên cạnh việc kiểm soát tài chính của con gái.