Có một Sài Gòn bình yên trong âm nhạc Nguyễn Phi Hùng

Nguyễn Phi Hùng được rất nhiều người yêu mến bởi anh luôn hướng đến các hoạt động vì cộng đồng, trong đó không thể thiếu những ca khúc nặng tình quê hương đất nước, truyền đi những năng lượng tích cực.