Ngôi Sao Xanh lần thứ 9 - năm 2022 có đến 27 giải thưởng

Năm nay, Ngôi Sao Xanh sẽ danh 27 giải thưởng thuộc 4 hạng mục gồm: Điện ảnh (10 giải), Truyền hình (11 giải), Phim chiếu mạng (4 giải) và Hạng mục Đồng Hành - phim trên Tiktok (2 giải).