Kim Hye Soo muốn giải nghệ

Kim Hye Soo muốn giải nghệ sau khi quay xong phim "Under The Queen's Umbrella" (Dưới bóng trung điện). Nữ diễn viên mệt mỏi với lịch trình bận rộn và sự kỳ vọng của khán giả.