Trung tâm Thúy Nga Paris đóng cửa

Chủ sở hữu của trung tâm ca nhạc ở hải ngoại Thúy Nga Paris, bà Marie Tô, đã chính thức thông báo ngày đóng cửa trung tâm và các chương trình dự định dừng ở con số 140.