Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận tác quyền hơn 1 tỷ đồng năm 2021

Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam thu hơn 1.063 tỷ đồng trong 20 năm qua. Một số nhạc sĩ nhận tác quyền hơn 1 tỷ đồng trong năm 2021.