MC Thu Thảo bản lĩnh khi dẫn chương trình 3 thứ tiếng Việt - Trung - Anh

Thu Thảo là nữ MC, ca sĩ và là một giáo viên dạy tiếng Trung. Cô được biết đến với khả năng ngoại ngữ đa dạng, ngoài thành thạo tiếng Trung và là một MC song ngữ Việt - Trung chuyên nghiệp, dẫn các chương trình 3 ngôn ngữ: Việt - Trung - Anh.