Màu sắc và đồ trang trí dành cho 12 con giáp năm 2024

Đăng lúc: 7:22 am, Ngày 10/02/2024

Trang Yahoo HongKong đã đưa ra những màu sắc phù hợp với 12 con giáp cũng như gợi ý những mẫu đồ trang trí tăng may mắn và "giải hạn thái tuế".
Màu sắc tăng may mắn: trắng, nâu
Đồ trang trí tăng may mắn: hoa văn hoặc đồ trang trí hình chuỗi
 
SỬU
Màu sắc tăng may mắn: nâu, xanh lá cây
Đồ trang trí tăng may mắn: hoa văn hoặc đồ trang trí hình ngôi sao
Giải hạn "thái tuế": Đồ trang trí có hình chuột, gà, rắn
 
DẦN
Màu sắc tăng may mắn: đen, đỏ
Đồ trang trí tăng may mắn: hoa văn hoặc đồ trang trí hình vuông
 
MẸO
Màu sắc tăng may mắn: trắng, đỏ
Đồ trang trí tăng may mắn: hoa văn hoặc đồ trang trí hình ca rô
Giải hạn "thái tuế": Đồ trang trí có hình heo, dê
 
THÌN
Màu sắc tăng may mắn: nâu, đen
Đồ trang trí tăng may mắn: hoa văn hoặc đồ trang trí hình bông hoa
Giải hạn "thái tuế": Đồ trang trí có hình gà, khỉ, chuột
 
TỴ
Màu sắc tăng may mắn: nâu, trắng
Đồ trang trí tăng may mắn: hoa văn hoặc đồ trang trí hình lượn sóng
 
NGỌ
Màu sắc tăng may mắn: đỏ, xanh lá cây
Đồ trang trí tăng may mắn: hoa văn hoặc đồ trang trí hình tròn
 
MÙI
Màu sắc tăng may mắn: đen, đỏ
Đồ trang trí tăng may mắn: hoa văn hoặc đồ trang trí hình sọc đứng
 
THÂN
Màu sắc tăng may mắn: đen, nâu
Đồ trang trí tăng may mắn: hoa văn hoặc đồ trang trí hình trái tim
 
DẬU
Màu sắc tăng may mắn: xanh lá, trắng
Đồ trang trí tăng may mắn: hoa văn hoặc đồ trang trí hình bầu dục
 
TUẤT
Màu sắc tăng may mắn: xanh, đỏ
Đồ trang trí tăng may mắn: hoa văn hoặc đồ trang trí hình oảm giác
Giải hạn "thái tuế": Đồ trang trí có hình ngựa
 
HỢI
Màu sắc tăng may mắn: đen, trắng
Đồ trang trí tăng may mắn: hoa văn hoặc đồ trang trí hình thoi
 
A.D

Đọc thêm các bài khác