Chỉ sau một bộ phim, Lương Đình Dũng trở thành đạo diễn phim hành động hàng đầu

Ngay sau bộ phim hành động đầu tiên “578 - Phát đạn của kẻ điên”, đạo diễn Lương Đình Dũng đã được nhắc đến như là một đạo diễn hàng đầu trong dòng phim hành động.