Nếu nói mập ú, lùn tịt, lé xẹ ở New York là ra tòa đấy nhé!

Thị trưởng thành phố New York (bang New York, Mỹ) đã ký ban hành luật cấm body-shaming (miệt thị ngoại hình) như chiều cao hay cân nặng ở nơi làm việc, trong nhà hay nơi công cộng.