• Tình yêu, tình dục của người khuyết tật trong '37 Seconds'

    8:22 am, Ngày 19/02/2019

    "37 Seconds" là tác phẩm debut của nữ đạo diễn người Nhật - Hikari, kể lại những khám phá về tính dục, nhân sinh tưởng như rất đỗi bình thường lại là trải nghiệm đặc biệt với cô gái trẻ mắc chứng bại não.