Quách Ngọc Ngoan tự nhận mình là người đàn ông thất bại

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan nói ở tuổi gần 40, anh là một người đàn ông thất bại khi lâm cảnh nợ nần, không làm tròn vai trò người cha.