Thuận Nguyễn hăng hái cùng Mùa hè xanh 2018

Đăng lúc: 10:53 am, Ngày 17/07/2018

Chàng Á vương là đại sứ truyền thông của Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh lần thứ 25.

Chiến dịch Mùa hè xanh Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh lần thứ 25 diễn ra từ ngày 15/7/208 đến ngày 12/8/2018 với nội dung hoạt động phong phú, đa dạng, vận dụng có hiệu quả chuyên môn vào hoạt động tình nguyện. 
Là một trong hai đại sứ truyền thông của chiến dịch cùng với Hoa khôi Phương Uyên, Á vương Thuận Nguyễn đã tích cực, hăng hái tham gia cùng hơn 600 chiến sĩ - sinh viên.
 
A.Anh

Đọc thêm các bài khác