Tình mẫu tử thiêng liêng và cảm động trong 'Đừng làm mẹ cáu'

Tình mẫu tử luôn thiêng liêng, đẹp đẽ và cảm động nhất trên thế gian. Tuy nhiên, thực tế thì không có đứa trẻ nào được quyền lựa chọn mình sẽ ra đời.