Chuyện gia đình ông hội đồng Bùi Hoàng Phú trong phim 'Nghĩa nặng hơn tình'

Ông hội đồng Bùi Hoàng Phú (Ngọc Thuận) là người có tiếng trong vùng. Tuy đã ngoài tứ tuần nhưng ông vẫn còn khỏe mạnh và phong độ.